top of page

Psykosyntesterapi

Psykosyntesterapin skapades i början av 1900-talet i Italien av Roberto Assagioli. Han var samtida med Freud och Jung och har påverkats av deras psykologi. Men han var mån om att skapa en psykologi och en terapi som är mångfacetterad och djupgående även på ett filosofiskt och andligt plan. Med andlighet menas inte någon religiös tillhörighet, utan en vördnad inför livet och en tillit till att det vill oss väl, trots att det inte alltid blir som vi tänkt eller förväntat oss.

Filosofiskt sett knyter Psykosyntesen mycket an till österländska och holistiska sätt att se på livet och tillvaron.


I terapin jobbar vi främst med samtal, men även med bilder, visualiseringar, meditationer och drömmar. Vi använder inte bara intellektet utan även kroppen och känslorna och tränar på att lita på den egna intuitionen och att lyssna efter ens inre röst. Terapin handlar ofta om kombinationen: läka känslomässiga sår och lära känna sig själv. Genom detta medvetandeskapande, tar du som klient tillbaka och återerövrar ditt eget utrymme, både känslomässigt och intellektuellt. 

Tillsammans jobbar vi på relationen till dig själv, undersöker vem du är och utmanar dig att acceptera, allt det som är du. Att låta hela du få plats och utrymme i ditt liv, skapar en känsla av frihet och ger dig energi att ägna dig åt annat i livet, än att bära runt på eller trycka undan svåra känslor. 

När man kan ge sig själv utrymme, kan man också ge livet utrymme. Att våga lita på att man själv bär och på att livet bär en, bjuder avslappning, kreativitet och medveten närvaro i nuet. 

Psykosyntesterapi är ett kärleksarbete, gentemot både sig själv och livet. 
Par som är intresserade av parterapi och av att undersöka och skapa utrymme för relationen, är välkomna. Jag samarbetar vid behov med min manliga terapeutkollega Dominic Venter. www.dominicventer.com 
Läs mer om Psykosyntes på:

www.psykosyntesforeningen.se 

www.psykosyntesinstitutet.se

www.psykosyntesakademin.se 

www.psychosynthesis.net 


bottom of page