top of page

Om Josefin Hjelm

Jag tar emot klienter i samtalsterapi, coaching och handledning i min mottagning på Gamla Väster i centrala Malmö samt på Hälsans Hus i centrala Lund. 


I mitt arbete tar jag emot kontinuerlig handledning och är ansluten till yrkesorganisationen Psykosyntesföreningen, med tillgång till extern kvalitetsgranskning. Som diplomerad vid Psykosyntesinstitutet i Göteborg år 2006, har jag även en europeisk godkänd standard som Psykosyntesterapeut via EFPP European Federation of Psychosynthesis Psychoterapy.


Jag är beteendevetare/personalvetare i botten och har mer än tjugo års erfarenhet av kvalificerad vägledning, coaching och grupputbildning. Jag har arbetat både som anställd och som konsult i egen firma.


Att arbeta med terapi, coaching och handledning, är för mig ett kärleksfullt sätt att hålla mig i god själslig trim. Jag är tacksam för varje person jag har arbetat med och för förmånen att få vara i genuina möten med en annan människa.

bottom of page