top of page

Karriärcoaching

Karriär eller livsvägsarbete handlar både om att känna in sig själv och omvärlden och om att kunna lägga en plan för hur man tar sig framåt i den önskade riktningen. Det handlar både om arbetsdelen och om de andra delarna i ens liv.


Som coach har jag mött både varslade, arbetslösa och anställda, som inte varit nöjda med sin arbetstillvaro. Efter att ha arbetat med: Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Vad hindrar mig? omvärldsanalys, ansökningshandlingar, nätverksinventering och kanske intervjuträning och presentationsträning, har man en bättre och mer uppdaterad syn på sin situation. Genom detta arbete får man dessutom naturligt en mycket bättre koll på sig själv och därigenom ett bättre självförtroende. En god och genomarbetad handlingsplan gör att vägen framåt ter sig både mer görlig och lockande istället för oöverstiglig.

Som coach finns jag längs vägen och påminner om värden och kvalitéer som du har, men kanske glömmer bort. Jag hjälper dig att se om du håller den riktning du önskade, eller om det är dags att omvärdera målet.


Jag jobbar både med enskilda individer och med grupper.

Kontakta mig för ett skräddarsytt upplägg.

bottom of page