top of page

Handledning

Oavsett om du är ny i din yrkesroll eller erfaren - att möta och jobba med människor, utmanar och stimulerar oss på olika sätt i vår arbetsvardag. 


Vi har kolleger som påverkar oss.

Du som ledare behöver förhålla dig till dina medarbetare.

Du som pedagog har elever som får dig att reagera på olika sätt.

Som vårdpersonal och socialarbetare möter du människor i utsatta lägen.


Alla möten med andra människor, sätter igång tankar och känslor hos oss själva. Vi tenderar att projicera ut och läsa in våra egna sätt att se på saker och ting, när vi försöker tolka och förstå andra. Detta är allmänmänskligt, för att försöka skapa mening i möten. 


Handledning hjälper dig att se på en relation utifrån och inte bara genom de egna invanda glasögonen. Härigenom får du hjälp att förstå varför vissa relationer kan vara mer utmanande för dig, än andra. Hur komma vidare när det har kört fast? Hur hantera möten och relationer som känns besvärliga för dig? Vad behöver du utveckla personligen eller professionellt för att klara av ditt jobb bättre? 

Handledningen är en möjlighet för dig att titta närmre på frågor som inte riktigt ryms i arbetsvardagen. Och behovet av handledning har inte att göra med hur stor eller liten din yrkeserfarenhet är, snarare med hur villig du är att utvecklas!


Du utvecklas både personligen och professionellt genom handledning.

bottom of page